Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Sluta tjata om freden

Posted by fritteuropa on February 24, 2006

De ekonomiska och finansiella kriserna i Europa och i synnerhet inom eurozonen var redan innan bojkotthot, fågelinfluensa och skenande arbetslöshet i Tyskland allvarliga och djupgående. Fortsätter den integrationsmässiga fartblindheten riskeras den politiska stabiliteten i Europa och därmed även i Sverige. Den nuvarande postindustriella politiken, kännetecknad av monetaristisk åtstramningspolitik och Maastrichtpaktens strama EMU-regler, kombinerad med en svårtolkad och selektiv grön agenda har redan bidragit till att förvärra förutsättningarna för bättring.

Istället för att cementera fallfärdiga välfärdssystemen, skulle nya liberalare system kunna skapas. Det nuvarande tankesystemet, präglad av en federal och utökad EU-budget, som reducerar väsentliga frågor om ekonomisk utveckling och viktiga framtidsfrågor inom Eurozonen till en angelägenhet om penningmängdens ökning, bör förpassas till historieböckerna och bytas ut. Den del som ofta är frånvarande när EU kallas framgångshistoria är ekonomin. Det kan verka märkligt. Att fler och fler medlemsländer har införlivats utan mellanliggande tullmurar och handelshinder. Denna framåtanda att skapa en inre marknad med frihet för människor, varor, tjänster och kapital borde vara Europas prydnad. Men att avskaffa hinder och öppna upp gränser är en tillfällig och begränsad uppgift som varken kräver fler byråkrater eller mer makt över ekonomiska och politiska beslut till Bryssel. Knappast den lärdom som de EU-federala partierna i Sverige önskar. Om centraliserad makt finns en allt annat än framgångsrik historia att berätta.

Slutsatsen är att om dagens EU, med makt över penning-, och handelspolitik och med stort inflytande på makroekonomiska beslut, varit på plats vid krigsslutet, så hade vi sannolikt inte sett någon liberalisering av vare sig Tyskland eller övriga Europa och följaktligen inget ekonomiskt under.

Att EU genom centraliserad makt hade kunnat kväva Tysklands ekonomiska under och efterkrigstidens återhämtning är ett argument mot att ge EU större ekonomisk-politiska befogenheter. Detta bygger dock på kontrafaktisk historieskrivning, vilket gör tesen omöjlig att belägga. Men EU har även de facto kvävt framgångshistorier. Att den svenska liberaliseringen av jordbruket vid 1990-talets början avbröts av den borgerliga regeringen som en förtida ”EG-anpassning” är ytterligare ett exempel. Estlands ekonomiska återhämtning efter kommunismen skedde bland annat tack vare avskaffande av alla tullar. Genom EU:s omsorg är nu murarna åter resta, med tio tusentals olika tullnivåer och byråkrater att administrera dem.

Högskatteländer som Sverige och Tyskland använder dessutom numera EU för att sätta press på de nya medlemsländerna att höja sina skatter. Genom EU:s miniminivåer för skattesatser och regleringsnivåer hindras konkurrens på område efter område, i stort som smått. Hur många nya företag och inkomstkällor har inte detta stoppat i Europa?

Det är svårt att i Europas efterkrigshistoria se behovet av fler ekonomiska befogenheter på EU-nivå. Mot bakgrund av vad institutionell konkurrens betydde för efterkrigstidens återhämtning och dagens stagnerande ekonomier i ”det gamla Europa” är frågan snarare om enskilda medlemsländer kan rulla tillbaka den centralisering som redan gått alldeles för långt. Dem som ser en växande centralmakt i Bryssel som en historisk nödvändighet för fred ägnar sig åt ren revisionism utan vare sig säkerhetspolitiska eller ekonomiska hänsyn.

-Mats Reimbertsson

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: