Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for March, 2006

Ytterligare normalisering på gång?

Posted by fritteuropa on March 30, 2006

Det är kanske inte bara Expressens ledarsida som börjar vackla i EU-frågan. Den tidigare oerhört entusiastiske EU-anhängaren Johnny Munkhammar (Ideproducent på Timbro) medverkar med ett kapitel i en kommande bok från den brittiska EU-kritiska tankesmedjan Open Europe. Open Europe bildades av folket bakom den brittiska Nej till EMU-kampanjen. Kanske håller även Munkhammar på att bli EU-kritiker?

Advertisements

Posted in EMU | Leave a Comment »

Expressen kritiserar EMU-systemet

Posted by fritteuropa on March 30, 2006

Expressens ledarsida som tidigare var en okritisk anhängare av EU:s valutaunion EMU ger i en ledare (24/3) nu intryck av att man börjar gå mot en mer balanserad ståndpunkt.  Nu kritiserar man flera aspekter med valutaunionen och talar till och med om ”misslyckande”, så här skriver man:

”EMU:s födelse var politikens seger över ekonomin. Däremot har många av de politiska förhoppningarna på euron inte infriats. Det gemensamma myntet sågs som ett sätt att föra unionens länder närmare varandra. Folk som delar mynt delar också ett politisk öde och tvingas ta ansvar för varandras problem.
Så har det inte blivit i Europa. Sedan euron infördes har EU snarare gått i stå […]
En tilltagande protektionism hos medlemsländerna har skickat kalla kårar genom EU-kommissionen. Detta är också ett av huvudämnena på dagens toppmöte i Bryssel. Ett flertal regeringar har försökt hindra gränsöverskridande sammanslagningar och uppköp, framför allt i energisektorn, vilket hejdar utvecklingen av en gemensam energimarknad.”

Posted in EMU | 1 Comment »

EU-körkortet införs

Posted by fritteuropa on March 28, 2006

EU:s transportministrar beslutade igår att det föreslagna EU-körkortet skall införas.

Sverige representerades av Ulrika Messing som också röstade för förslaget. Något tydligt mandat hade hon dock inte. Frågan har aldrig debatterats i Sverige, varesig i valrörelser eller i riksdagen.

Man kan förmoda att en och annan väljare kan komma ha något att säga om de nya reglerna, som innebär ny byråkrati, nya kostnader och en höjning av åldersgränsen för tung motorcykel till 24 år.

EDIT: Läsare har påpekat att EU-körkortet också för med sig att åldersgränsen för att köra Klass 1 moped (sk EU-moppe) höjs till 16  år (klass 2 moped, dvs sådan med maxhastighet 25 km/h får 15-åringar fortsätta köra) Detta är korrekt.

Posted in Byråkrati, Harmonisering | Leave a Comment »

Måste det krävas en sosse för att säga nej till skatt?

Posted by fritteuropa on March 27, 2006

"Det som är en kris för EU-eliten är ofta en framgång för Europas medborgare." skriver Socialdemokraten, fd kommunalrådet i Solna som nu tillhör Junilistan, K G Svensson, i en artikel i Norrköpings Tidningar:

"Kommissionen, Tyskland och Frankrike har enats om
att lansera idén om en EU-skatt, ett förslag som också stöds av
ordförandelandet Österrike. De har sina skäl till att hitta på en ny
intäktskälla. Kommissionen vill utöka sin makt men lyckades inte få
medlemsländerna att betala in mer till budgeten.[…] EU-skatten, en
skatt som läggs ovanpå våra skatter till stat, kommun och landsting, är
tänkt att betalas av medborgarna direkt till unionen. Det är en
gammal dröm som bygger på den krassa idén att ett handlingskraftigt EU
med globala ambitioner kräver en säker inkomst. Då kan inte Bryssel
vara beroende av trilskande medlemsländer som har synpunkter på
budgetens storlek. Skatteivrarna tror också att en ny skatt skapar en
direkt länk mellan EU och dess medborgare och leda till ökat förtroende
för unionen.
EU-eliten står långt, långt från medborgarna när de
tror att en EU-skatt ska öka förtroendet för unionen och vara lösningen
på den utbredda förtroendekris vi idag har. Europas medborgare kräver
att makten ska flyttas tillbaka till dem – inte en ny EU-skatt."

Låter inte riktigt som en sosse, inte sant?  Men i EU har man slagit knut på höger- vänsterskalan. Moderaternas partigrupp EPP är exempelvis en av de pådrivande krafterna bakom EU-skattten.

Posted in Ekonomi, EU-parlamentet, Harmonisering | Leave a Comment »

Debattforum och “Europa-Go” skall vinna tillbaka förtroendet för EU

Posted by fritteuropa on March 27, 2006

I syfte att främja "Demokrati, dialog och debatt" har Eu öppnat ett diskussionsforum på Internet. Sannolikheten att någon av EU-topparna kommer att bry sig om vad deras undersåtar skriver får väl bedömas som obefintlig och intresset hittills tycks också vara begränsat. På den svenska delen finns 14 inlägg, varav 9 är propagandastycken från Wallström. 

Det vanligaste inlägget från läsarna handlar för övrigt om huruvida det inte är dags att gå ur EU snart. 

 På samma sida finns dock något betydligt skojigare. EU-spelet "Europa-GO". Helt klart värt ett besök. Mycket bisarrt.

 Tipstack, HAX

Posted in EU-konstitutionen | Leave a Comment »

Ungern folkomröstar om EMU: Nejröster skall inte räknas

Posted by fritteuropa on March 24, 2006

Ungern planerar att hålla en folkomröstning om medlemskap i EMU under 2008. Enligt premiärminister Ferenc Gyurcsany kommer ett nej i folkomröstningen inte räknas utan landet kommer att gå med även om en majoritet röstar emot.

Ett ja i folkomröstningen skall tolkas som att ”regeringen har ett starkt stöd för att genomföra de åtgärder som behövs för att införa Euron” säger Gyurcsany. Ett nej skall dock inte tolkas som att Ungern inte skall gå med utan som att “de politiska ledarna måste ta fram en strategi för att övertyga medborgarna om fördelarna med en gemensam valuta”.

De som trodde att Ungern var en demokrati var tydligen felunderrättade.

Läs mer här eller här

Posted in EMU, Religion | 2 Comments »

Det tycks bli gemensam energipolitik i EU

Posted by fritteuropa on March 24, 2006

Det tycks bli en gemensam energipolitik i EU – trots att dagens fördrag inte tillåter det och trots att flera länder, däribland Sverige, tidigare sagt nej. Till SVT:s God morgon Sverige i morse sade statsminister Göran Persson att han inte var för en gemensam energipolitik men att man skulle fatta beslut om att en sådan skulle införas om den skulle behövas för att säkra energitillförseln eller uppfylla klimatmålen.

I Dagens Industri uttalar sig finansminister Per Nuder i liknande ordalag och stöder en gemensam politik som sätter upp krav på hur mycket av energianvändningen som skall komma från förnyelsebara bränslen.

Posted in EU-konstitutionen, Harmonisering, Konkurrens | 2 Comments »

Bryssel lyssnar?

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

Statistiken visar att var tjugonde besökare på Fritt Europa kommer från Belgien. Solkar tvåa i landsstatistiken efter Sverige.

Posted in Meta | Leave a Comment »

“Vi måste vara med och påverka”

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

Svenska regeringen har skickat ett brev till EU-kommissionen för att protestera mot de nya tullar på skor som EU infört. ”Man borde ha tänkt på konsumenterna” säger näringsminister Thomas Östros till Aktuellt. ”Det här handlar om att kortsiktigt hjälpa en industri”. I jämförelse med EU låter sosseministern som en Manchesterliberal.

Tullarna som läggs på skor från Kina och Vietnam förväntas höja priserna på ett par läderskor med cirka 10 procent. Motsatsen till att ”tänka på konsumenterna” med andra ord.

Sveriges medlemskap i EU brukar från regeringshåll motiveras med att vi måste vara med och påverka. Det tycks ske genom att skicka brev när Bryssel redan drivit igenom sin linje.

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Politik, Subsidiaritet | 1 Comment »

Dubbla budskap

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

Centern, som på hemmaplan försöker framstå som ett inte fullt så oförblommerat EU-vänligt parti som exempelvis s, m eller fp, visar andra takter i Bryssel. I Sverige har partiet gått emot kraven på en gemensam energipolitik, i Bryssel säger centerns EU-parlamentariker Lena Ek så här:

“Europa har ett oerhört och ofattbart importberoende, som ställer oss i en mycket bekymmersam situation. Vi behöver se över produktionen och distributionen och reglera marknaden på ett sådant sätt att den fungerar, nämligen så att konsumenträttigheter och överföringskapacitet regleras och de stora energibolagens dominerande ställning ses över.”

Gissar att det inte var meningen att centerväljarna i Östersund och Dals Ed skulle få höra om detta.

Posted in EU-konstitutionen, EU-parlamentet, Harmonisering, Konkurrens | 1 Comment »