Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

EU-körkortet införs

Posted by fritteuropa on March 28, 2006

EU:s transportministrar beslutade igår att det föreslagna EU-körkortet skall införas.

Sverige representerades av Ulrika Messing som också röstade för förslaget. Något tydligt mandat hade hon dock inte. Frågan har aldrig debatterats i Sverige, varesig i valrörelser eller i riksdagen.

Man kan förmoda att en och annan väljare kan komma ha något att säga om de nya reglerna, som innebär ny byråkrati, nya kostnader och en höjning av åldersgränsen för tung motorcykel till 24 år.

EDIT: Läsare har påpekat att EU-körkortet också för med sig att åldersgränsen för att köra Klass 1 moped (sk EU-moppe) höjs till 16  år (klass 2 moped, dvs sådan med maxhastighet 25 km/h får 15-åringar fortsätta köra) Detta är korrekt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: