Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for April, 2006

Om du undrat…

Posted by Fritt Europa on April 27, 2006

…varför skatterna måste vara så höga och varför EU för Sveriges del kostar över 25 miljarder kronor årligen bara i direkta avgifter, kan du ta en titt på länken för att se vilken viktig verksamhet som bedrivs.

http://www.urbanfutures.se/

Advertisements

Posted in Ekonomi | Leave a Comment »

Skattepengar

Posted by Sebastian Weil on April 20, 2006

EU lägger ned skattepengar på att göra reklam och stödja den österrikiska blomindustri. Kostanden? 1,656,939 €. Det är en miljon, sexhundrafemtiosextusen niohundratrettionio euro.

Budgetposten för att för europeiska skattepengar göra reklam och stödja Svensk Mjölk ligger på 660 000 € medan den totala kostnaden för alla stöd och reklamposter är 50,919,615 €. Det är femtio miljoner, niohundranittontusen, sexhundrafemton euro.

Men visst blir det fina affischer!?


 

Posted in Bidrag, Byråkrati, Ekonomi, Skatter | 5 Comments »

EU-kritik från maktens centrum

Posted by fritteuropa on April 16, 2006

EU-kommissionens president Barossos ekonomiska rådgivare Professor Paul de Grauwe uttrycker i en intervju I den belgiska tidningen De Morgen starkt tvivel på EU ”Ibland undrar jag om vi fortfarande behöver EU? Jag har börjat tvivla på det. Det räcker med om länderna öppnar upp sina ekonomier. Det behöver du inte göra i kontexten av en europeisk union”. de Grauwe är också starkt kritisk till EMU. ”Euron är dålig för den italienska ekonomin. Jag är rädd att Spanien också rör sig i den riktningen. Om det händer sitter vi fast med ett stort problem. […] Om ingen vill ha en politisk union, kan du börja undra om det var så bra med en valutaunion. […] det finns inte en valutaunion som överlevt utan en politisk union. De har alla kollapsat. Bortsett från en Don Quixote som Guy Verhofstadt (den holländska premiärministern) vet jag ingen som driver frågan om en politisk union. [Ett] frihandelsområde återstår som det enda rimliga alternativet för Europa.”

Posted in EMU, EU-konstitutionen | 8 Comments »

Officiell fransk kritik mot EMU, av Sebastian Weil

Posted by Sebastian Weil on April 13, 2006

Från Rådet för Ekonomisk Analys (CAE) i Frankrike har det nyligen släppts en rapport [http://www.cae.gouv.fr/rapports/59.htm] som kritiserar EMU och menar att den monetära unionen är i kris.

Författarna Philippe Aghion, Élie Cohen och Jean Pisani-Ferry menar att EMU misslyckats med att leverera det som dess påhejare utlovat. Istället är resultaten mer eller mindre motsatta.

För första gången kommer alltså kritik mot EMU från franskt håll som, även om det ännu inte använts av politiker, i alla fall är officiellt publicerat.

Mer information hos The Brussels Journal [http://www.brusselsjournal.com/node/974].

Posted in Ekonomi, EMU, Uncategorized | Leave a Comment »

Expressen kritiserar EMU-systemet, igen

Posted by fritteuropa on April 11, 2006

De tidigare okritiska anhängarna till EMU på Expressens ledarsida kritiserar i den andra ledaren på kort tid EMU-systemet.

PM Nilsson skriver:
“För tre år sedan ställde sig hela svenska etablissemanget upp och sa att landet stod inför ett ödesbeslut: Ett nej till euron kommer att innebära ett nej till en bättre framtid.
Alla var med. Socialdemokraterna, LO, näringslivet, större delen av borgerligheten, tidningarna, nationalekonomerna. I folkomröstningen blev det absolut nej.
Tre år är visserligen kort tid, men om man går tillbaka och tittar på de främsta argumenten hos ja-sidan är det tydligt att vi hittills fått fel på de flesta punkter vad gäller Sverige.
Räntorna har inte varit väsentligt högre. Den svenska kronan är inte någon skvalpvaluta. Tillväxten och den utländska investeringstakten har inte skadats. Utanförskapet är inte särskilt politiskt belastande.
Vi har också fått fel vad gäller euroområdet. EMU skulle ju bli kickstarten för den politiska integrationen. Ett gemensamt mynt skulle nödvändiggöra en gemensam politik.
I realiteten har det blivit precis tvärtom. […]

Däremot har nejsidans ekonomiska motargument, som bland annat anfördes av Nils Lundgren och Maud Olofsson, nu besannats i Europas tredje största ekonomi; Italien, som i dag går till val. De ekonomiska problemen staplas på hög. Tillväxten ligger stadigt lågt kring en procent, statsskulden är hög, budgetunderskottet är högt, löneökningarna är höga och utslagningen av jobb, särskilt inom textilindustrin, är massiv.”

Det är nog många likt PM Nilsson som är glada över att inte fler lyssnade på honom inför folkomröstningen 2003. Hedervärt att medge att man hade fel om EMU dessutom.

Posted in EMU, Politik | Leave a Comment »

Riksdagen desinformerar medborgarna om grundlagarna

Posted by fritteuropa on April 11, 2006

För vanliga medborgare utan juridiska kunskaper är debatten om EU och vår grundlag sannolikt svårbegriplig. Därmed inte sagt att ämnet saknar intresse. Snarare tvärtom. Flertalet har en bestämd uppfattning om såväl medborgarnas fri- och rättigheter som deras skyldigheter, även om de inte förmår klä sin uppfattning i en juridisk språkdräkt.

Demokratin har havererat
Om riksdagen genom medveten desinformation undanhåller medborgarna att dessa fundamentala rättigheter har satts ur spel är nog alla ense om att demokratin har havererat. Dessvärre är det vad som inträffat i Sverige på högsta politiska nivå – alltså riksdagen.

Riksdagen kontra lagrådet
Vad gäller riksdagens desinformation kan den illustreras med nedanstående utdrag:dels ur
Riksdagens hemsida som påstår att grundlagens ursprungliga innebörd fortfarande gäller :
”För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen ska inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter.” dels ur Lagrådets yttrande 2005-06-28 som visar varför grundlagens nuvarande innebörd i stället är följande:”Den (bestämmelsen RF 10kap 5par, min anm.) innebär således i praktiken att grundlagen kan ändras genom ett enda beslut och detta utan att ändringen kommer till uttryck i själva grundlagstexten.”

Nytt rättsläge förtigs av riksdagen
Vår främsta juridiska expertis, Lagrådet , har således med sin tolkning visat att den version riksdagen förmedlar till medborgarna är direkt osann. Riksdagen har nämligen lagstiftat så, att det inte längre krävs två (2) beslut med val emellan för att ändra grundlag , utan det räcker med ett (1) enda. Inget val krävs längre. Detta berövande av medborgarnas tidigare grundlagsenliga inflytande på grundlagen förtiger således riksdagen.

Genom att endast upplysa medborgarna om den förra tolkningen gör riksdagen sig medvetet skyldig till en synnerligen allvarlig kränkning av medborgarnas rätt till, inte endast uttömmande, utan också sanningsenlig information från sina folkvalda.

Ansvaret vilar tungt på Talmannen
Allvarlig därför att dessa helt avgörande förändringar inte ens antyds för svenska folket av riksdagen. Medborgarna ges därmed en vilseledande bild av rättsläget.
Ett institutionellt kaos i riksdag och regering har lett till detta rättshaveri, sannolikt i syfte att mörklägga rättsskandalen. Åtminstone till efter höstens val.

Till den verksamheten, bidrar synbarligen vårt lands högsta lagstiftande församling – riksdagen. Med förödande konsekvenser för våra politikers trovärdighet. Ansvaret vilar tungt på Talmannen, att efter det inträffade försöka återupprätta riksdagens anseende bland allmänheten.
-Björn von der Esch

Posted in EU-konstitutionen, Korruption, Uncategorized | 4 Comments »

Rösta på skurken, inte på socialisten

Posted by fritteuropa on April 10, 2006

Rösta på skurken istället för fascisten var uppmaningen i det senaste franska presidentvalet. Skurken var Chirac och fascisten Le Pen. Inför valet i Italien kan en liknande uppmaning vara passande. Skurken där är nog Berlusconi. Hans motståndare Romano Prodi är förvisso inte fascist men socialist (“kommunist” kallas han i den italienska valdebatten) och anhängare av Europas Förenta Stater. Tidningen the Economist (som tycker att man skall rösta på Prodi ändå) skriver i sin ledare att “Some of Mr Prodi’s instincts may be unwelcome. He is a faithful believer in a European federal superstate: Mr Berlusconi’s more sceptical approach to Brussels is one of his better points” och varnar också för att Prodi vill dra hem de italienska styrkorna från Irak.
Italienarna må föredra att få bort Berlusconi från makten och det är de som avgör. För oss som inte bor i Italien (exempelvis i Sverige eller Irak) är det samtidigt glasklart att det viktigaste är att hålla Prodi borta från makten.

Posted in Uncategorized | 1 Comment »