Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for May, 2006

Förstatligad tjänstesektor

Posted by Sebastian Weil on May 31, 2006

Den socialistiska gruppen i EU förbereder att föreslå att det skall bli förbjudet att konkurrensutsätta den offentliga sektorn. I praktiken innebär detta ett förstatligande av tjänstesektorn inom hela EU.

Sebastian Weil 

Advertisements

Posted in EU-parlamentet, Politik, Regleringar | Leave a Comment »

Skatt på SMS och e-mail

Posted by Sebastian Weil on May 29, 2006

Enligt N24 så förbereder en arbetsgrupp inom EU ett förslag på att beskatta SMS och e-mail. Inte alltför överraskande är det fransmannen Alain Lamassoure, medlem i Chiracs UMP-parti, som är drivande i frågan.

Sebastian Weil 

Posted in Byråkrati, Skatter | 4 Comments »

20 procent av finnarna för EU-grundlag

Posted by Fritt Europa on May 29, 2006

En opinionsmätning i Finland visar att endast 20 procent tycker att det vore bra med en EU-grundlag. 36 procent svarar ja på frågan om det är bra med "Europa" (dvs trots den vinklade frågan svalde inte fler betet, hade frågan varit ställd som om de var för EU kan vi räkna med att ännu färre hade varit för)

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

58 procent av fransmännen skulle rösta nej till EU-grundlagen idag

Posted by Fritt Europa on May 29, 2006

En färsk opinionsmätning visar att endast 2 procent av de som röstade nej till EU-grundlagen i förra årets folkomröstning ändrat sig. Motsvarande siffra för dem som röstade ja är 10 procent. Det innebär att om folkomröstningen hölls idag skulle 58 procent rösta nej. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

EU-grundlagen planeras införas 2009

Posted by Fritt Europa on May 29, 2006

EU:s utrikesministrar har satt 2009 (när Sverige är ordförandeland för övrigt) som dealine för införandet av EU:s nya konstitution rapporterat EU-observer. För att grundlagen skall kunna gå igenom i Frankrike och Nederländerna, där man röstade nej till den förra året, planerar man också att döpa om den. "I Tyskland kallas inte konstitutionen för konstitution men den har ändå precis samma legala funktion" säger Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier. 

Posted in EU-konstitutionen | 2 Comments »

EU-frågan undviks inför riksdagsvalet

Posted by Fritt Europa on May 21, 2006

Med anledning av Europadagen 9 maj hölls i regeringens regi seminarier om EU-problematiken. Ett genomgående tema var hur medborgarnas bristande engagemang och förtroende skall kunna övervinnas. Intresset för EU är som bekant lägre i Sverige än i flertalet övriga EU-länder. Det gavs olika förklaringar till varför det är så, och den sannolikt troligaste är att medborgarna känner sig otillräckligt informerade om hur de egentligen berörs av EU. Frågan om individens demokratiska medinflytande på politiken tycks oroa.
I riksdagen ser man i vart fall mycket allvarligt på det förhållandet. Men paradoxalt nog har det lett till att man i stället för att upplysa försöker undvika att EU-frågan kommer upp till allmän debatt före valet. Vad värre är, man väljer att låta allmänheten bibehålla rent felaktiga föreställningar tills de själva upptäcker vad som verkligen gäller. Därmed förlorar självfallet politikerna ytterligare i tilltro.
Flertalet medborgare vet att fundamentet i vår demokrati utgörs av några få grundlagar. Dessa är svårare att ändra än de övriga lagar som formligen väller ut ur riksdagen. Många intresserade medborgare som vill ta reda på mer om grundlagar går in på riksdagens hemsida. Där läser de “För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut… och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen skall inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter”.
I den tron lever de tills de plötsligt märker att så går det inte alls till längre. Medborgarnas inflytande över grundlagarna är borttaget. Deras möjligheter att påverka såväl genom allmänna val eller med folkomröstning finns inte kvar. Genom ett närmast totalt okänt riks Riksdagen beslöt att den på egen hand genom ett enda beslut avgör de grundlagsändringar som krävs för att vi skall kunna lämna från oss beslutanderätt till EU. dagsbeslut för några år sedan fråntogs medborgarna sitt inflytande. Riksdagen beslöt att den på egen hand genom ett enda beslut avgör de grundlagsändringar som krävs för att vi skall kunna lämna från oss beslutanderätt till EU.
Det är något helt annat än vad riksdagens hemsida upplyser allmänheten om. För att uttrycka det milt, det är direkt missvisande. Trots det vägrar riksdagen ändra – eller åtminstone ta bort – nuvarande lydelse före valet.
En förklaring kan vara att inte endast allmänheten berörs utan även den så kallade fjärde statsmakten, det vill säga media.
Två av våra grundlagar – Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen – reglerar ju i högsta grad medias verksamhet. Att klart deklarera att samtliga våra grundlagar numera kan ändras med ett enda beslut av riksdagen, om och när EU så kräver, skulle kanske ha framkallat oro på sina håll. Nu har det kunnat ske helt i det tysta.
Den avgörande frågan är emellertid om det är förenligt med spelreglerna i en demokrati att medborgarnas grundlagsfästa inflytande fråntas dem utan vare sig debatt eller att de ens informeras om det.
Den dag allmänheten till fullo inser vidden av den konstitutionella förändring som Sverige genomgått helt i det tysta kanske riksdagen ser dagens mörkläggning som en av sina allvarligaste felbedömningar.
-Björn von der Esch

Posted in EU-konstitutionen, Politik | Leave a Comment »

Socialdemokraternas rädsla för Junilistan

Posted by Fritt Europa on May 17, 2006

Att SSU tillsammans med de andra ungdomsförbunden skapat en kartell i syfte att utestänga Junilistan från skolorna i Värmland har rönt stor uppmärksamhet i media. Detsamma gäller att skolor på flera håll i landet – trots påpekande från skolverket och från JO att det inte är förenligt med vare sig grundlag eller skollag att utestänga vissa poltiska partier – försökt hindra Junilistan att komma och ge valinformation inför valet. Man har kunnat misstänka att det ligger politiska hänsyn bakom, de etablerade partiera är givetvis rädda för att i svenska folket även denna gång skall ge EU-kritiska Junilistan sitt stöd. I synnerhet som att stödet för EU i Sverige är rekordlågt (lägst i Europa enligt EU-kommissionens egen undersökning Eurobarometern). Hur det hänger ihop är övertydligt på sina håll, t.ex. där rektor och partiföreträdare är samma person. En skola som nekade Junilistan tillträde var Eda Gymnasieskola i Värmland. Junilistans Hans Nilssons förfrågan om att få komma möttes från rektor Morgan Danielsson med "Ni kommer inte in här". Vad som kan noteras är att Danielsson inte bara är rektor utan också kommunalpoltiker för socialdemokraterna i Arvika. Visst är det praktiskt när man kan använda sitt rektorskap för att hindra de som inte tycker som en själv att komma till tals?

Posted in Politik | 3 Comments »

Dagens länktips

Posted by Fritt Europa on May 15, 2006

Danska marknadsliberala och EU-kritiska tankesmedjan Copenhagen Institute förtjänar ett besök

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Centerns ungdomsförbund blir för EMU och Europas Förenta Stater

Posted by Fritt Europa on May 15, 2006

Tidigare EU och EMU-kritiska Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) beslutade på sin stämma i helgen att göra helt om. 

 Hur federalt vill ni att EU ska bli?
– Väldigt federalt. De frågor som vi tycker EU ska syssla med, utrikespolitik, miljöfrågor, handel, bistånd – de frågorna ska man ha full beslutanderätt om. Och då ska de besluten fattas av Europaparlamentet av de folkvalda och inte av ministerrådet, säger Fredrick Federley." DN 2006-05-13

 Man beslutade även att bli för ett svenskt medlemskap i EMU skriver Dagens Nyheter

Posted in EMU, EU-konstitutionen, EU-parlamentet | Leave a Comment »

Hotet från Junilistan

Posted by Fritt Europa on May 15, 2006

De etablerade partierna tycks göra sitt bästa för att hindra EU-kritiska Junilistan från att få komma och informera i skolorna inför höstens val.

I Värmland har de politiska ungdomsförbunden med SSU i spetsen bildat en kartell för att slippa debattera med Junilistan. Läs mer här, här eller här

Varannan kommun i Stockholms län vill stänga ute partier som inte sitter i riksdagen och/eller kommunfullmäktige (det innebär att Junilistan som blev tredje största parti i det senaste allmäna valet inte får komma). Läs mer här
Flera skolor i Halland och Blekinge vill ockå stänga ute Junilistan. Läs mer här

Den som står upp för demokratin i frågan är för tillfället JO som säger till Ekot att beslut om att stänga ute partier är grundlagsstridiga. Läs mer här

Posted in Politik | Leave a Comment »