Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

EU:s protektionism blir värre

Posted by Fritt Europa on May 9, 2006

I veckan lades ett förslag om Rättvisemärkning och Fair Trade som EU:s utskott för internationell handel ska behandla. Förslaget är anmärkningsvärt. Principerna om Fair Trade omfamnas helt okritiskt. Det finns många olika beskrivningar av begreppet Fair Trade. Men allmänt kan sägas att idén bygger på att man ska ställa krav på arbetsvillkoren i utvecklingsländerna. Det kan röra sig om allt från förbud mot barnarbete till lagstiftade minimilöner.

Vad som glöms bort är att barnarbete ofta är det enda alternativet till prostitution i många fattiga länder. 1992 kom det fram att Wal-Mart i USA köpt in produkter som tillverkats av barn i Bangladesh. Kongressen hotade därför med att förbjuda import från länder med barnarbete. Som en följd av detta fick tusentals barn sparken från de textilindustrier de arbetat i. Resultatet av detta blev ytterligare fattigdom och att många barn tvingades prostituera sig.

Lagstiftade minimilöner får ofta likartade konsekvenser. Arbetsgivare i fattiga länder har sällan råd att betala höga löner, om de tvingas att göra det skapas följaktligen ökad arbetslöshet och ytterligare stagnation. Fair Trade underminerar den frihandel som historiskt visat sig vara den bästa vägen ut ur fattigdom.
De Fair Trade-regler EU vill ska genomsyra all handel med unionen kan i själva verket leda till än värre fattigdom och svält i U-länderna. Nere i Bryssel lyser dock sådana invändningar med sin frånvaro. På sin höjd har omkring tio av 626 EU-parlamentariker ifrågasatt förslaget. Bryssel vill nu ge Fair Trade en egen budgetpost samt att EU ska koordinera frågor på området. Därutöver vill man starta ett utbildnings- och upplysningsprogram om Fair Trade. Våra skattepengar ska med andra ord användas till att "upplysa" oss om vad vi ska tycka.

Som så ofta i debatten om global utveckling används den här typen av frågor för att avleda uppmärksamheten från de verkliga problemen. Om EU verkligen ville hjälpa människor i fattiga länder borde man avskaffa det vansinniga jordbruksstödet. De europeiska jordbruken subventioneras med astronomiska belopp. Detta leder till överproduktion som sedan dumpas i de fattiga länderna. Unionen upprätthåller dessutom tullar på hundratals procent gentemot U-länderna, vilket innebär att de inte tillåts exportera sina produkter.
Att detta utgör en katastrof för de fattiga länderna torde vara uppenbart. Den brittiska Labourregeringen beräknar att blott en halvering av importtullarna skulle generera en välfärdsökning motsvarande 150 miljarder dollar. Det är tre gånger mer än den globala U-hjälpen.

Men i stället för att ta bort tullarna, importkvoterna och subventionerna och därmed hjälpa de fattiga länderna väljer EU att införa ytterligare handelshinder i form av så kallad Fair Trade. EU:s handelspolitik är redan nu att betrakta som ett skandalöst hämmande av utveckling i de fattiga länderna. Med förslagen om Fair Trade och fler restriktioner på den globala handeln är den nu på god väg att bli ännu värre.

-Christian Sandström 

Advertisements

One Response to “EU:s protektionism blir värre”

  1. Anders Lindberg said

    EU är inget frihandelsområde och har aldrig varit det. EU är en tullunion och en lekstuga för byråkrater och politiker.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: