Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

EU-frågan undviks inför riksdagsvalet

Posted by Fritt Europa on May 21, 2006

Med anledning av Europadagen 9 maj hölls i regeringens regi seminarier om EU-problematiken. Ett genomgående tema var hur medborgarnas bristande engagemang och förtroende skall kunna övervinnas. Intresset för EU är som bekant lägre i Sverige än i flertalet övriga EU-länder. Det gavs olika förklaringar till varför det är så, och den sannolikt troligaste är att medborgarna känner sig otillräckligt informerade om hur de egentligen berörs av EU. Frågan om individens demokratiska medinflytande på politiken tycks oroa.
I riksdagen ser man i vart fall mycket allvarligt på det förhållandet. Men paradoxalt nog har det lett till att man i stället för att upplysa försöker undvika att EU-frågan kommer upp till allmän debatt före valet. Vad värre är, man väljer att låta allmänheten bibehålla rent felaktiga föreställningar tills de själva upptäcker vad som verkligen gäller. Därmed förlorar självfallet politikerna ytterligare i tilltro.
Flertalet medborgare vet att fundamentet i vår demokrati utgörs av några få grundlagar. Dessa är svårare att ändra än de övriga lagar som formligen väller ut ur riksdagen. Många intresserade medborgare som vill ta reda på mer om grundlagar går in på riksdagens hemsida. Där läser de “För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut… och att det hålls ett allmänt val mellan de två besluten. Riksdagen skall inte kunna fatta förhastade beslut som inskränker människors fri- och rättigheter”.
I den tron lever de tills de plötsligt märker att så går det inte alls till längre. Medborgarnas inflytande över grundlagarna är borttaget. Deras möjligheter att påverka såväl genom allmänna val eller med folkomröstning finns inte kvar. Genom ett närmast totalt okänt riks Riksdagen beslöt att den på egen hand genom ett enda beslut avgör de grundlagsändringar som krävs för att vi skall kunna lämna från oss beslutanderätt till EU. dagsbeslut för några år sedan fråntogs medborgarna sitt inflytande. Riksdagen beslöt att den på egen hand genom ett enda beslut avgör de grundlagsändringar som krävs för att vi skall kunna lämna från oss beslutanderätt till EU.
Det är något helt annat än vad riksdagens hemsida upplyser allmänheten om. För att uttrycka det milt, det är direkt missvisande. Trots det vägrar riksdagen ändra – eller åtminstone ta bort – nuvarande lydelse före valet.
En förklaring kan vara att inte endast allmänheten berörs utan även den så kallade fjärde statsmakten, det vill säga media.
Två av våra grundlagar – Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen – reglerar ju i högsta grad medias verksamhet. Att klart deklarera att samtliga våra grundlagar numera kan ändras med ett enda beslut av riksdagen, om och när EU så kräver, skulle kanske ha framkallat oro på sina håll. Nu har det kunnat ske helt i det tysta.
Den avgörande frågan är emellertid om det är förenligt med spelreglerna i en demokrati att medborgarnas grundlagsfästa inflytande fråntas dem utan vare sig debatt eller att de ens informeras om det.
Den dag allmänheten till fullo inser vidden av den konstitutionella förändring som Sverige genomgått helt i det tysta kanske riksdagen ser dagens mörkläggning som en av sina allvarligaste felbedömningar.
-Björn von der Esch

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: