Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for June, 2006

USA skurk – EU hjälte när Frankrike och Tyskland tar fram gemensam historielärobok

Posted by Fritt Europa on June 26, 2006

När Frankrike och Tyskland samarbetar för att ta fram en lärobok i historia för högstadiet ”Historia: Europa och världen sedan 1945” blir resultatet att EU skildras som hjälte medan USA skildras som skurk, det rapporterar Wall Street Journal (”(Re-)Writing History” Ej på nätet).

I boken som presenterades av franska och tyska regeringstjänstemän vid Första värlskrigsmuseet i Peronne nyligen skriver man bland annat att ”Genom sitt frivilliga samarbete med Syd, sitt stöd för multilateralism och dialog med andra regioner, förefaller EU vara en modell för den internationella arenan”. Även om man nämner att det finns kritiker till EU:s jordbrukspolitik kontrar man detta med att ”EU för många representerar ett alternativ till globaliseringen under amerikansk hegemoni”. Man fortsätter med att kritisera Irakkriget (”unilateralism”) men nämner inte Frankrikes unilaterala ingripande i Elfenbenskusten. Den amerikanska kulturimperialismen år också stort utrymme och USA skildras som ”den huvudsakliga förmånstagaren från frihandeln”.

Den tyske förläggaren Peter Geiss säger dock att hade det inte varit för deras inblandning hade boken varit än mer antiamerikansk. Man kan undra hur det sett ut då? Kanske som i de skolböcker för palestinska skolelever som EU finansierade tidigare.

Advertisements

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Blekinge backar från beslut att utestänga Junilistan

Posted by Fritt Europa on June 21, 2006

Lagom till att skolavslutningarna var färdiga och de röstberättigade eleverna lämnat gymnasiet har Blekingepolitikerna backat från det tidigare – av JO konstaterat grundlagsvidriga – beslutet att stänga ute Junilistan från länets skolor inför valet. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

SCB: Ökat stöd för EU

Posted by Fritt Europa on June 20, 2006

Enligt en ny mätning är 42 procent av svenskarna för EU. Det är den högsta siffran sedan 1996. I jämförelse med folkomröstningsresultatet 1994 är dock siffran låg. 

Enligt samma mätning är 38 procent för EMU medan 49 är emot. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Liberalaste kandidat till riksdagen – när EU-frågan avgör

Posted by Fritt Europa on June 19, 2006

På tidningen Nyliberalens hemsida kan man rösta på den liberalaste kandiaten till Sveriges Riksdag. Det är Nyliberalens läsare som nominerat kandidater och bland dessa finns både personer med en skeptisk syn på EU liksom de om har en okritiskt positiv syn, bland de sistnämnda återfinns bland andra folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm. På Fritt Europa vill vi istället förelså en röst på någon av dem som har en mer balanserad syn på EU. (i ett läge där de flesta beslut fattas i Bryssel måste ju synen på EU vara den viktigaste valfrågan).

Till de kandidater som är rimliga i EU frågan hör exempelvis Nils Lundgren (jl) samt Karolin Johansson och Karl Sigfrid, båda (m).  

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Insiktsfullt

Posted by Fritt Europa on June 14, 2006

I en debattartikel i Dagens Industri (ej på nätet) skriver EU-kommissionens vice ordförande Günter Verheugen att EU skall ta bort 1400 EU-regler som är skadliga för småföretag. Det är bra. Dock kan man fråga sig varför de infört reglerna om de är skadliga? Dessutom kan man fråga sig om det gör någon skillnad i ett läge där EU inför nya regler snabbare än någon hinner läsa.  

Posted in Byråkrati, Uncategorized | Leave a Comment »

Rekord i idioti

Posted by Fritt Europa on June 14, 2006

EU vill införa tullar för att skydda laxodlarna i EU (en grupp som för övrigt knappt finns) från konkurrens av norsk lax. Tullen kommer att kraftigt fördyra för konsumentera. Som HAX skriver "För varje krona som EU:s laxodlare tjänar på dessa skyddstullar – så läggs en kostnad på bortåt 70 kronor på det pris vi betalar i affärerna."

Man skall komma ihåg att EU är en tullunion (tillskillnad från EFTA som var ett frihandelsområde). Utan tullarna är EU ingenting. Så länge EU finns kommer det finnas tullar. 

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Uncategorized | 8 Comments »

M-kandidat: Folkomrösta om EU-grundlagen

Posted by Fritt Europa on June 12, 2006

Moderate riksdagskandidaten Marko Huttunen kommer att om han blir invald i riksdagen verka för en folkomröstning om den nya EU-grundlagen. I brist på en sådan kommer han att att rösta nej. Hedervärt och rakryggat. 

Posted in EU-konstitutionen, Uncategorized | 1 Comment »

Åland bör folkomrösta om EU-grundlagen

Posted by Fritt Europa on June 7, 2006

Ålänningarna bör få folkomrösta om huruvida EU:s nya grundlag skall omfatta dem eller ej. Det kräver partiet Obunden Samling. Att påstå att frågan är för svår för en folkomröstning är orimligt, skriver partiet. "Om folket förmår välja företrädare som ska förstå frågorna, kan de säkert själva också sätta sig in i dem. " 

Också på det finska fastlandet vill en överväldigande majoritet folkomrösta om EU-grundlagen.  

Posted in EU-konstitutionen, Uncategorized | Leave a Comment »

Vad står EPP för?

Posted by Fritt Europa on June 7, 2006

För den som undrat vad den kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (där svenska m och kd är med) står får här ett klargörande från gruppens vice ordförande Michel Barnier

“I think that from 2007-2008 we must re-launch the European political project and that it will be easier with new and rejuvenated governments in Europe. We must resolve the question of the institutions on the basis of a more modest treaty which will take up the least contested parts of the current Constitution – parts I and II – and which will be ratified by the national parliaments. The countries that have already ratified the Constitutional treaty should not be offended by that. Having accepted the ‘whole’, they will accept a slightly less ambitious text. In the meantime, we can use the current institutions to move Europe forward on a more concrete path. The heads of state showed the example at the last European Council with energy, but it can also be about a common industrial, immigration, defence and education strategy.”

EDIT: Gunnar Larsson på EPP påtalar att Barnier inte är vice ordförande i partigruppen i Europaparlamentet EPP-ED utan för det europeiska partiet EPP (där partigruppen EPP-ED ingår). Fritt Europa tackar för rättelsen. 

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

4,5 miljarder till EU-jämställdhetsinstitut

Posted by Fritt Europa on June 7, 2006

EU har beslutat att satsa en halv miljard Euro (4,5 miljarder kronor) på att sätta upp ett institut för jämställdhetsfrågor

Nästa gång säger någon säger att vi inte får något för EU-avgiften vet ni vad ni skall svara… 

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »