Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for November, 2006

Wallström vilseledde om miljöhot

Posted by fritteuropa on November 27, 2006

Dick Erixon rapporterar att EU:s dåvarande miljökomissionär Margot Wallström vilseledde om miljöhoten för att få igenom aktionsplanen “Scale”. Tidigare sades att det fanns ett “starkt samband mellan dålig hälsa och miljöproblem” och att var sjätte dödsfall bland barn var kopplat till miljöproblem. Kommuissionen har nu tvingats backa och man medger “att sambandet miljö-hälsa är mindre allarmerande än vi trodde när Scale startades” och att “problemen kan ha blivit överdrivna” av Margot Wallström.

Advertisements

Posted in Byråkrati, Korruption, Politik | Leave a Comment »

EU och friheten

Posted by fritteuropa on November 24, 2006

Flavian Bergström har skrivit en intressant betraktelse över EU ur ett frihetsperspektiv på sin blogg.  Jag lägger ut den in extenso här men den EU-intresserade rekomenderas även att följa Flavianopolis.

EU och friheten

Under tiden som föregick folkomröstningen om EU talades ofta – inte minst bland olika frihetliga borgerliga debattörer – om att EU skulle hjälpa oss en ganska rejäl bit på vägen mot ett friare samhälle. Från socialdemokratiskt håll – där man ju av tradition vill begränsa friheten i högre grad – sades å andra sidan att tanken på att EU-medlemskapet skulle framtvinga oönskade liberaliseringar – inte skulle överdrivas.

Med facit i hand är det uppenbart att de som menade att EU-medlemskapet inte i någon högre grad skulle framtvinga liberaliseringar hade helt rätt. Den enda avgörande liberalisering som EU-medlemskapet framtvingat är att svenska turister numera får föra med sig praktiskt taget obegränsade mängder starkvaror från andra EU-länder.

Samtidigt är det också klarlagt att EU-medlemskapet medfört ett stort antal konkreta steg mot ett betydligt mindre liberalt samhälle. Jag tänker då framförallt på att EU-medlemskapet medfört att Sverige tvingats ta över EU:s helt vettlösa jordbrukspolitik och detta skall ses mot bakgrund av att svensk jordbrukspolitik var den avgjort mest liberala i hela västeuropa innan anslutningen. Det står också helt klart att EU-medlemskapet medfört att vi fått en betydligt mera protektionistisk handelspolitik vad gäller exempelvis industrivaror från Kina. I detta avseende hade Sverige – i det närmaste – infört infört unilateral frihandel innan anslutningen. Här kan man också observera att textilvaror kostar mindre i Norge än i Sverige, trots att Norge på det hela taget har ett betydligt högre kostnadsläge än Sverige.

Nu tycks det dessutom luta dithän att svenska folket inte skall få importera starkvaror via internet. Enligt mitt förmenande är detta det slutgilitiga beviset för att de “frihetliga” EU-anhängarnas föreställningar inte är något annat än fria fantasier.

Posted in Politik | Leave a Comment »

Junilistan kritiserar EU-förslag om att försvåra skiljsmässor

Posted by fritteuropa on November 20, 2006

Junilistans Heléne Goudin kritiserar i Västmanlans Läns tidning EU-kommissionens förslag att låta boendeland styra vilken lag som skall gälla vid skiljsmässor (enligt nuvarande svensk lag har man ovillkorlig rätt till skiljsmässa). Förslaget innebär att” en svensk kvinna som gifter sig med en iransk man och flyttar till Iran. Efter en tid vill hon bryta upp äktenskapet och flyttar tillbaka till Sverige. Enligt dagens svenska regler skulle hon kunna få skilsmässa enligt svensk lag. Kommissionens förslag innebär att iransk lag istället ska tillämpas av den svenska domstolen. ”

Posted in Byråkrati | Leave a Comment »

Europeiska toppolitiker vill införa EU-grundlagen till 2009

Posted by fritteuropa on November 20, 2006

Ett upprop underskrivet av bland annat tidigare franske presidenten och arkitekten bakom den nya EU-grundlagen Valesy Giscard d’Estaing och tysklands f d utrikesminister Joschka Fischer manar till ett ”politiskt språng” för att  få igång processen att införa EU-grundlagen i samband med valet till Europaparlamentet 2009. De menar att man skall behålla det nuvarande förslaget men ”förtydliga” innebörden av den tredje sektionen – den som innehåller skrivningar om EU:s befogenheter – i ett ”tilläggsprotokoll”. ”Vi kan inte vara döva och inåtblickande när vi står inför nödvändigheten att återuppta den Europeiska integrationsprocessen” kommenterar Italiens socialistiske president Giorgio Napolitano uppropet i den franska tidningen Le Monde.

 Läs mer på EU-observer 

Posted in EU-konstitutionen | 1 Comment »

EU-logga skapar storgräl

Posted by fritteuropa on November 16, 2006

Dagens Nyheter rapporterar

Posted in Politik | Leave a Comment »

När EU agerar: Kostnader och detaljregleringar

Posted by fritteuropa on November 16, 2006

Hax har med EU:s jubileumslogga hittat ett talande exempel

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Nio miljarder till satsning på att få ungdomar att känna sig “europeiska”

Posted by fritteuropa on November 14, 2006

 

Europaparlamentet har beslutat att satsa motsvarande nio miljarder svenska kronor (EUR 1128) på programmet ”Youth in Action” som syftar till att få unga människor att ”känna sig mer europeiska” Förslaget kom ursprungligen från EU-kommissionen men parlamentet beslutade att lägga till två miljarder till kommissionens föreslagna budget. Parlamentet beslutade samtidigt att permanenta satsningen på ”European Youth Week”

Det kan noteras att de svenska moderaterna bröt mot partigruppen EPP-ED:s  linje och istället stödde kommissionens förslag om att  programmet skulle få 7 miljarder kronor i anslag.

 

Posted in Byråkrati, Politik | 1 Comment »

Miljöpartister kräver också utredning av EU:s kostnader

Posted by fritteuropa on November 9, 2006

Miljöpartisterna Max Andersson och Ulf Holm vill i likhet med moderaten Karl Sigfrid låta utreda hur mycket EU-medlemskapet kostar. Till skillnad från Sigfrid vill de ha en total genomlysning, där Sveriges kostnader hänförliga till medlemskapet (avgifter, regleringar, protektionism etc) jämförs med om vi valt EES (som Norge).

Sigfrids ansats är sannolikt lättare att genomföra snabbt men Anderson och Holms är väl värd att pröva den också. En sak har de väldigt rätt i: kostnaden för EU är större än de drygt tvåhundra miljarder vi betalt i EU-avgift sedan 1995.

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Politik | 1 Comment »

Moderat kräver utredning av EU:s kostnader

Posted by fritteuropa on November 4, 2006

Fritt Europa efterlyste tidigare en undersökning om hur mycket EU kostar de svenska företagen (kommissionen beräknar att EU-regleringarna kostar 5000 miljarder årligen för hela EU). Det finns dem som delar vår önskan. Nyvalde riksdagsledamoten Karl Sigfrid (m) kräver just detta i en motion. Han föreslår också en utredning om hur stor del av de politiska besluten som stammar från EU. Detta är viktigt för att väljarna skall kunna utkräva ansvar på rätt ställe, skriver han.

Posted in Politik | 2 Comments »