Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Miljöpartister kräver också utredning av EU:s kostnader

Posted by fritteuropa on November 9, 2006

Miljöpartisterna Max Andersson och Ulf Holm vill i likhet med moderaten Karl Sigfrid låta utreda hur mycket EU-medlemskapet kostar. Till skillnad från Sigfrid vill de ha en total genomlysning, där Sveriges kostnader hänförliga till medlemskapet (avgifter, regleringar, protektionism etc) jämförs med om vi valt EES (som Norge).

Sigfrids ansats är sannolikt lättare att genomföra snabbt men Anderson och Holms är väl värd att pröva den också. En sak har de väldigt rätt i: kostnaden för EU är större än de drygt tvåhundra miljarder vi betalt i EU-avgift sedan 1995.

Advertisements

One Response to “Miljöpartister kräver också utredning av EU:s kostnader”

  1. Kanske vore det en god idé att lägga en motion där man tittade på vilka konsekvenser ett EU-utträde skulle medföra. På grund av EES-avtalet och det faktum att Sverige står utanför euro-samarbetet tror jag att – bortsett för jordbruket – det inte skulle vara särskilt dramatiskt att lämna EU.

    Vi har nu betalat 250 miljarder bara i medlemsavgifter och Sveriges bönder är skyldiga bankväsendet cirka 120 miljarder kronor. Om Sverige skulle lämna EU och detta skulle medföra problem för bönderna skulle Sverige utan vidare ha råd med att låta staten ta över en stor del av jordbrukets skulder.

    EES-avtalet uppställer heller inga hinder för ensidig frihandel från Sveriges sida.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: