Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Syftet med EU-medlemskapet kan inte vara att fler skall gå med

Posted by fritteuropa on December 18, 2006

Dick Erixon uppmärksammar på sin blogg att regeringens EU-politik tycks ha som mål att fler länder skall bli EU-medlemmar.


Det är ju [tillväxtfrågorna] som är målet och syftet med medlemskap i unionen. Eller har Sverige gått med i unionen för att tala för andra länders önskan att vara med i unionen? Knappast. Hela unionens poäng är att skapa bättre villkor för handel och ekonomi. Men om detta tals det inte längre. Bara om utvidgning, utvidgning, utvidgning.

Jag ser i det här ett medvetet försök att styra intresset bort från EU:s verkliga uppgift, en uppgift man kapitalt misslyckas med. Istället för att skapa bättre villkor, försämrar man Europas konkurrenskraft. Istället för rörlighet och konkurrens, skapar man likriktning och fler regleringar.

Vi kan inte ha ett politiskt ledarskikt som smiter från de svåra frågorna. EU borde ägna all kraft åt Lissabonstrategin som handlar om att skapa det friare ekonomiska klimat som är hela unionens syfte. Det är därför trist att konstatera att den nya regeringens ministrar, både utrikesminister Carl Bildt och europaminister Cecilia Malmström i sin första större artikel som enda konkreta fråga tar upp… utvidgningen. 

Advertisements

2 Responses to “Syftet med EU-medlemskapet kan inte vara att fler skall gå med”

  1. Erik Johansson said

    Man kan inte lita på EU! EU verkar bara intresserat av Lissabonprocessen som ursäkt för ökad inblandning i marknadens och medlemsstaternas inre angelägenheter. Bildts och Malmströms s.k. debattartikel på DN Debatt förordade en “global och strategisk roll” för EU. De börjar låta som Anna Lindh: “– EU behövs som en motvikt till USA. –”

    Tänk om det i stället hade varit Frankrikes president Chirac eller någon av hans medarbetare som hade skrivit artikeln! I så fall hade de allra flesta ledarsidorna i Sverige anklagat Chirac & Co för “imperienostalgi” o.dyl. När franska ungdomar fick möta Chirac i TV inför folkomröstningen förra året ville de fråga om jobben. Chirac lär då som svar ha bett dem tänka på “Frankrikes ställning i världen.”

    Nu låter Bildt och Malmström ungefär lika pompösa som Chirac, men de allra flesta tidningar protesterar inte. “En global och strategisk roll” för EU skulle i praktiken betyda en global maktsträvan att konkurrera med USA. Politisk maktkamp med USA är det sista som vi behöver från EU.

  2. Jag anser att Dick Erixon feltolkar syftet med den Europeiska Unionen. Syftet är att skapa “an ever-closer union between the peoples of Europe” och därav följer att utvidgningen enligt EU:s egen definition av sitt eget väsen bör fortgå till dess samtliga europeiska länder blivit medlemmar. Syftet är inte heller att skapa optimala villkor för handel och näringsliv utan endast att skapa en gemensam marknad i syfte att stärka denna “ever-closer union between the peoples of Europe”.

    Om man endast ser till de strikt ekonomiska aspekterna är givetvis det bästa alternativet att lämna EU så snart som möjligt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: