Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Byråkrati’ Category

Slutrökt för andra än EU-parlamentariker om EU får bestämma

Posted by fritteuropa on February 19, 2007

EU-kommissionen föreslår ett europeiskt förbud mot rökning på allmänna platser. Förslaget ska nu ut på remiss bland EU:s medlemsländer för att se om det finns stöd för idén rapporterar Sydsvenska Dagbladet.
– Jag har svårt att tro att några länder är emot det här. Jag kan tänka mig att det landar i något liknande de regler Sverige har, säger Margaretha Haglund, chef för Folkhälsoinstitutets tobaksarbete till Sydsvenskan.

 Samtidigt avskaffas rökförbudet i Europaparlamentet eftersom det inte gick att upprätthålla.

Advertisements

Posted in Byråkrati, Harmonisering, Politik, Regleringar | Leave a Comment »

EU vill ha gemensam familjelagstiftning

Posted by fritteuropa on January 15, 2007

På EU:s informella justitieministermöte i Dresden i Tyskland har ministrarna på måndagsförmiddagen diskuterat gemensam lagstiftning för alla EU-länder när det gäller arv samt reglerna för skilsmässa och underhåll. Svenska regeringen har av flera skäl tidigare sagt nej till förslaget. Justitiedepartementet gör en tolkning som innebär att en svensk kvinna som gifter sig med en iranier och flyttar till Iran inte kan bryta upp från äktenskapet om hon flyttar hem till Sverige, rapporterar Ekot

Posted in Byråkrati, Harmonisering | Leave a Comment »

Harmoniserade fyrverkeriregler i EU

Posted by fritteuropa on December 29, 2006

Europaparlamentet har beslutat att reglerna för transport, tillverkning och användning av fyrverkerier skall harmoniseras i EU. Man inför också en gemensam åldersgräns, det skriver EU-Observer. EU-direktivet måste godkännas av medlemsländerna innan det träder i kraft men EU räknar med att det snabbbehadlas.

Posted in Byråkrati, EU-parlamentet | Leave a Comment »

Wallström vilseledde om miljöhot

Posted by fritteuropa on November 27, 2006

Dick Erixon rapporterar att EU:s dåvarande miljökomissionär Margot Wallström vilseledde om miljöhoten för att få igenom aktionsplanen “Scale”. Tidigare sades att det fanns ett “starkt samband mellan dålig hälsa och miljöproblem” och att var sjätte dödsfall bland barn var kopplat till miljöproblem. Kommuissionen har nu tvingats backa och man medger “att sambandet miljö-hälsa är mindre allarmerande än vi trodde när Scale startades” och att “problemen kan ha blivit överdrivna” av Margot Wallström.

Posted in Byråkrati, Korruption, Politik | Leave a Comment »

Junilistan kritiserar EU-förslag om att försvåra skiljsmässor

Posted by fritteuropa on November 20, 2006

Junilistans Heléne Goudin kritiserar i Västmanlans Läns tidning EU-kommissionens förslag att låta boendeland styra vilken lag som skall gälla vid skiljsmässor (enligt nuvarande svensk lag har man ovillkorlig rätt till skiljsmässa). Förslaget innebär att” en svensk kvinna som gifter sig med en iransk man och flyttar till Iran. Efter en tid vill hon bryta upp äktenskapet och flyttar tillbaka till Sverige. Enligt dagens svenska regler skulle hon kunna få skilsmässa enligt svensk lag. Kommissionens förslag innebär att iransk lag istället ska tillämpas av den svenska domstolen. ”

Posted in Byråkrati | Leave a Comment »

När EU agerar: Kostnader och detaljregleringar

Posted by fritteuropa on November 16, 2006

Hax har med EU:s jubileumslogga hittat ett talande exempel

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Nio miljarder till satsning på att få ungdomar att känna sig “europeiska”

Posted by fritteuropa on November 14, 2006

 

Europaparlamentet har beslutat att satsa motsvarande nio miljarder svenska kronor (EUR 1128) på programmet ”Youth in Action” som syftar till att få unga människor att ”känna sig mer europeiska” Förslaget kom ursprungligen från EU-kommissionen men parlamentet beslutade att lägga till två miljarder till kommissionens föreslagna budget. Parlamentet beslutade samtidigt att permanenta satsningen på ”European Youth Week”

Det kan noteras att de svenska moderaterna bröt mot partigruppen EPP-ED:s  linje och istället stödde kommissionens förslag om att  programmet skulle få 7 miljarder kronor i anslag.

 

Posted in Byråkrati, Politik | 1 Comment »

Miljöpartister kräver också utredning av EU:s kostnader

Posted by fritteuropa on November 9, 2006

Miljöpartisterna Max Andersson och Ulf Holm vill i likhet med moderaten Karl Sigfrid låta utreda hur mycket EU-medlemskapet kostar. Till skillnad från Sigfrid vill de ha en total genomlysning, där Sveriges kostnader hänförliga till medlemskapet (avgifter, regleringar, protektionism etc) jämförs med om vi valt EES (som Norge).

Sigfrids ansats är sannolikt lättare att genomföra snabbt men Anderson och Holms är väl värd att pröva den också. En sak har de väldigt rätt i: kostnaden för EU är större än de drygt tvåhundra miljarder vi betalt i EU-avgift sedan 1995.

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Politik | 1 Comment »

Tvinga Sverige in i EMU

Posted by Sebastian Weil on October 27, 2006

EU Observer skriver om att kommissionären Joaquin Almunia sagt att man skulle kunna dra Sverige inför domstol för att de inte är med i EMU.

Detta som svar på den tyske parlamentledamoten Posselts fråga om varför Sverige tillåts stå utanför EMU. Posselt menade att:

This is a union of laws and rules. And member states can’t just pick up one rule that they don’t like and just ignore it.

Detta säger alltså en ledamot från medlemslandet Tyskland.

Hur var det nu med länder som bröt mot stabilitetspakten i EMU men slapp straff?

Tipstack: Johan Eriksson

Andra bloggar om: , ,

Pingat på intressant.se

Posted in Byråkrati, EMU, Korruption, Politik | Leave a Comment »

EU-strategi mot alkoholskador

Posted by Sebastian Weil on October 25, 2006

EU skall införa en strategi mot alkoholskador. Att detta leder till fler regleringar är nog inte svårt att tänka sig. Och detta kan man självfallet ha olika åsikter om. Vad som gör det hela mer intressant är att EU också lägger enorma summor pengar på jordbruksstöd till bland annat bönder som producerar, just det, alkohol.

Men det kommer nog inte vara problem för EU att få dessa två motsatser att gå ihop. Man bedriver som bekant kampanjer mot rökning samtidigt som man delar ut bidrag till europeiska tobaksodlare.

Andra bloggar om: , ,

Pingat på intressant.se 

Posted in Byråkrati, Politik, Regleringar | Leave a Comment »