Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Ekonomi’ Category

Gemensam företagsbestkattning i EU 2008

Posted by fritteuropa on December 22, 2006

EU:s skattekommissionär vill att EU skall ha gemensam företagsbeskattning 2008. Det skriver Financial Times. En harmonisering på detta område skulle hinra länder att konkurrera genom att ha lägre skatter än andra. I dag är Sverige ett av de EU-länder som har lägst företagsbeskattning så en harmonisering skulle sannolikt leda till sämre villkor för svenska företag.

Advertisements

Posted in Ekonomi, Harmonisering, Konkurrens | 2 Comments »

När EU agerar: Kostnader och detaljregleringar

Posted by fritteuropa on November 16, 2006

Hax har med EU:s jubileumslogga hittat ett talande exempel

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Miljöpartister kräver också utredning av EU:s kostnader

Posted by fritteuropa on November 9, 2006

Miljöpartisterna Max Andersson och Ulf Holm vill i likhet med moderaten Karl Sigfrid låta utreda hur mycket EU-medlemskapet kostar. Till skillnad från Sigfrid vill de ha en total genomlysning, där Sveriges kostnader hänförliga till medlemskapet (avgifter, regleringar, protektionism etc) jämförs med om vi valt EES (som Norge).

Sigfrids ansats är sannolikt lättare att genomföra snabbt men Anderson och Holms är väl värd att pröva den också. En sak har de väldigt rätt i: kostnaden för EU är större än de drygt tvåhundra miljarder vi betalt i EU-avgift sedan 1995.

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Politik | 1 Comment »

EU: EU-regleringar kostar 5000 miljarder per år

Posted by fritteuropa on October 11, 2006

Hur mycket EU kostar är en fråga som diskuterats länge och ingående ända sedan projektet startade. Den direkta avgiften till EU är för Sveriges del cirka 28 miljarder kronor per år (dvs något mindre än vad polisen och rättsväsendet kostar årligen) och EU:s budget (som utöver avgifter från medlemsländerna finansieras med tullar) uppgår totalt till omkring 1100 miljarder svenska kronor (huvuddelen går till regionalstöd och jordbruksbidrag). Det kan jämföras med den svenska statsbudgeten som uppgår till (2006) 768,379 miljarder kronor. Att EU:s kostnader är större så och att kostnaderna huvudsakligen utgörs av byråkrati och snedvridningar har vi vetat länge men summan har varit okänd. Nu har vi ett första estimat från EU själva.

Notan för EU:s regleringar uppgår enligt EU-kommissionen till häpnadsväckande 600 miljarder Euro årligen – 5000 miljarder svenska kronor, 6,5 gånger den svenska statsbudgeten eller dubbla Sveriges BNP. Till Financial Times säger EU-kommissionär Günter Verheugen

“The administrative costs of EU legislation – including “gold plating” of laws by some member states – put the annual burden for business at up to €600bn ($756bn, £405bn) compared with the original estimate of €320bn. That figure does not include the compliance costs of the laws.”

Detta kan sålunda ses som en försiktig skattning, dels ingår inte kostnaderna för byråkratin och dels är estimatet EU:s eget – de har sannolikt snarast ett intresse att hålla nere siffran än att överdriva.

Man kan fråga sig hur många som skulle ha röstat för EU om de vetat att EU skulle medföra extra kostnader för Europeiska företag på dessa nivåer.

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Peter Lowe (fp): Kräv besked om EU från politikerna

Posted by Fritt Europa on August 18, 2006

Den ansvarige för Folkpartiet i Stockholms EU-nätverk Peter Lowe skriver i Svenska Dagbladet att väljarna bör kräva svar från poltikerna om vad de tycker i olika EU-frågor  exempelvis skatteharmonisering, EU:s grundlag, gemensamt försvar och ny folkomröstning om EMU.

Med detta kan man kanske hoppas på att folkpartisterna i Stockholms stad har brutit överenskommelsen med de andra partierna i alliansen att inte diskutera EU inför valet. Det är ett steg på vägen.

Posted in Ekonomi, EU-konstitutionen, Politik, Regleringar | Leave a Comment »

Tyskland vill stoppa transparens för att rädda jordbruksstödet

Posted by Fritt Europa on August 17, 2006

Tyskland arbetar för att vilka som får EU-bidrag även i fortsättningen skall vara hemligstämplat rapporterar EU-Observer. “Det finns risk för att negativa rubriker kan göra att hela EU:s jorbruksstödsprogram ifrågasätts” säger Tysklands finansminister Michael Glos.

Posted in Byråkrati, Ekonomi | 1 Comment »

Junilistan: Halvera EU-avgiften

Posted by Fritt Europa on August 13, 2006

I samband med kick-offen för Junilistans riksdagskampanj i Stockholm i lördags lanserades kravet på att Sveriges avgift till EU skall halveras (idag är den 27 miljarder om året – mer en vad exempelvis polisen och rättsväsendet kostar). Samtidigt höll moderarerna kick-off i Vaxholm. EU nämndes inte ens.

Posted in Ekonomi, Politik, Uncategorized | 5 Comments »

Nils Lundgren varnar för gemensam skogspolitik

Posted by Fritt Europa on July 19, 2006

 EU håller med stöd av svenska moderater och socialdemokrater på att ta kontrollen över naturtillgångarna i medlemsländerna. I februari i år röstade socialdemokraterna och moderaterna för betänkandet om ”Genomförande av EU:s skogsbruksstrategi” (A6-0015/2006). I betänkandet uppmanas kommissionen och ministerrådet att upprätta en rättslig grund för en gemensam skogspolitik. Det skulle innebära att det inte längre skulle vara markägaren eller Sveriges riksdag som skulle besluta om hur skogen skall användas. Enligt EU:s regelverk ses unionens naturresurser som gemensamma. Euratomfördraget slår fast principerna om ”lika tillgång till resurserna” och en ”gemensam försörjningspolitik”. EU är även på väg att skaffa sig gemensam skogspolitik.

 ”Svenska folket är på väg att förlora kontrollen över sina naturtillgångar. Det är en skam för svensk demokrati att en sådan ödesfråga inte debatteras öppet ” säger Nils Lundgren, partiledare för Junilistan i en kommentar

Posted in Ekonomi, EU-konstitutionen, Politik, Regleringar | 2 Comments »

EU: Höj momsen på blöjor, annars…

Posted by Fritt Europa on July 13, 2006

Dagens Nyheter rapporterar att EU:s skattekommissionär Laszlo Kovacz tänker dra fem länder infölr domstol om de inte höjer momsen på blöjor. De bör – av harmoniseringaskäl – använda EU:s minimimoms om 15 procent anser han.

De fem länder som hotas är Tjeckien, Malta, Polen, Portugal och Ungern, vilka anser att de bör få använda samma momssats på bjöjor som för inkontinensskydd för vuxna. 

Posted in Byråkrati, Ekonomi | Leave a Comment »

Rekord i idioti

Posted by Fritt Europa on June 14, 2006

EU vill införa tullar för att skydda laxodlarna i EU (en grupp som för övrigt knappt finns) från konkurrens av norsk lax. Tullen kommer att kraftigt fördyra för konsumentera. Som HAX skriver "För varje krona som EU:s laxodlare tjänar på dessa skyddstullar – så läggs en kostnad på bortåt 70 kronor på det pris vi betalar i affärerna."

Man skall komma ihåg att EU är en tullunion (tillskillnad från EFTA som var ett frihandelsområde). Utan tullarna är EU ingenting. Så länge EU finns kommer det finnas tullar. 

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Uncategorized | 8 Comments »