Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘EMU’ Category

MUF Stockholm säger nej till EMU och EU-grundlag

Posted by fritteuropa on February 19, 2007

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm beslutade på sin stämma i helgen som gick att vara emot såväl EMU som EU-grundlagen. Distriktet beslutade även att driva denna linje mot moderpartiet på Moderaternas partistämma i höst.

Advertisements

Posted in EMU, EU-konstitutionen, Politik | Leave a Comment »

Centern öppnar för EMU-medlemskap?

Posted by fritteuropa on January 11, 2007

“Förutsättningarna för ett svensk EMU-medlemskap ser bättre ut i dag än då centern beslutade att säga nej till euron. Det säger Jöran Hägglund, statssekreterare på näringsdepartementet och centerns partisekreterare till strax efter maktskiftet”, rapporterar Dagens Industri.

Jöran Hägglund (som personligen är för ett medlemskap)  säger också att han vill ha en ny folkomröstning om EMU.

Posted in EMU | 1 Comment »

Tyskarna vill ha D-marken åter

Posted by fritteuropa on December 22, 2006

Tre av fyra tyskar räknar fortfarande om euron till D-mark visar en ny undersökning. En övervägande andel tyskar vill även ha tillbaka D-marken. Fem år har gått sedan euron infördes i Tyskland. Trots detta föredrar två tredjedelar av den tyska befolkningen D-mark framför euron. Det visar en opinionsmätning publicerad av den tyska tidningen Stern.

Posted in EMU | Leave a Comment »

EU vill stoppa polsk folkomröstning om EMU

Posted by fritteuropa on December 21, 2006

“Det finns planer i Polen på att 2010 genomföra en folkomröstning om inträde i EMU. En liknande folkomröstning hölls i Sverige för några år sedan. EU-kommissionen har nu på en skriftlig fråga från den svenska EU-politikern Jens Holm (v) meddelat att man vänder sig emot de polska planerna. Frågan om ja eller nej till euron bör inte avgöras i en folkomröstning…”,

Det skriver Europaportalen. Eftersom en folkomröstning med stor sannolikhet skulle innebär ett nej till EMU skall folket inte få säga sitt tycks EU mena.

Posted in EMU | 2 Comments »

Euron faller

Posted by fritteuropa on December 21, 2006

“Kronan flyter inte, den sjunker som en sten” hördes det från EMU-anhängare under folkomröstningskampanjen. Det var tänkt som ett argument för att Sverige skulle överge kronoan för Euron. I själva verket är naturligtvis inte kronkursen något argument varken för eller emot EMU eftersom den flytande svenska kronans växelkurs sätts på marknaden (och inte som före 1992 av politikerna).

I Dagens Industri kan man idag läsa följande.

“Euron handlades under torsdagsförmiddagen under 9 kronor. Kronan har inte varit så stark mot den gemensamma europeiska valutan på 2 år… Kronan är världens åttonde mest handlade valuta och har i år gått bättre än alla andra större valutor”

Man kan fråga sig vad de som tyckte att kronkursen var ett viktigt skäl att gå med i EMU nu tycker.

Posted in EMU | Leave a Comment »

Svenskarna för EMU enligt EU, mot enligt SCB

Posted by Fritt Europa on December 19, 2006

Enligt EU:s Eurobarometer är hela 51 procent av svenskarna för den gemensamma valutan Euron medan endast 29 procent är för enligt Statistiska Centralbyrån.

När det gäller stödet för EU är skillnaden mindre. Enligt Eurobarometern tycker 49 procent av svenskarna att EU är mer bra än dåligt medan 29 procent tycker det är mer dåligt än bra. Detta kan jämföras med SCB:s siffror som visar att 46 procent är för ett svenskt medlemskap i EU (notera skillnaden på frågorna) medan 29 procent är mot ett medlemskap.

Konstigt nog är det dessutom – enligt Eurobarometern – 2 procentenheter fler som är för EU:s nya grundlag än som är för EU.


Posted in EMU, EU-konstitutionen, Politik | 2 Comments »

“What has four letters, begins with E and is slowly killing half of Europe?”

Posted by Sebastian Weil on October 28, 2006

Anatole Kaletsky skriver i the Times, under rubriken What has four letters, begins with E and is slowly killing haf of Europe? om problemen inom EU, att Italien har en kreditvärdering i nivå med Botswana, och att EMU kan gå en mörk framtid till mötes.

Tipstack: Techne

Andra bloggar om: , , ,

Pingat på intressant.se

Posted in EMU | 7 Comments »

Tvinga Sverige in i EMU

Posted by Sebastian Weil on October 27, 2006

EU Observer skriver om att kommissionären Joaquin Almunia sagt att man skulle kunna dra Sverige inför domstol för att de inte är med i EMU.

Detta som svar på den tyske parlamentledamoten Posselts fråga om varför Sverige tillåts stå utanför EMU. Posselt menade att:

This is a union of laws and rules. And member states can’t just pick up one rule that they don’t like and just ignore it.

Detta säger alltså en ledamot från medlemslandet Tyskland.

Hur var det nu med länder som bröt mot stabilitetspakten i EMU men slapp straff?

Tipstack: Johan Eriksson

Andra bloggar om: , ,

Pingat på intressant.se

Posted in Byråkrati, EMU, Korruption, Politik | Leave a Comment »

Polsk folkomröstning om EMU väcker ont blod i Bryssel

Posted by fritteuropa on October 12, 2006

Den polske presidenten Lech Kaczynskis förslag att Polen skall folkomrösta om EMU 2010 har väckt motsånd i Bryssel rapporterar EU-Observer. 

Posted in EMU, Politik | Leave a Comment »

Göran Persson: “EU behövs för att mota kapitalet – Inget EMU före 2010”

Posted by Fritt Europa on August 21, 2006

I Sveriges Radios partiledarutfrågning bröt statsminister Göran Persson överenskommelsen med de borgerliga allianspartierna om att inte tala om EU före valet. Han nämde EU vid tre tillfällen och budskapet var att EU behövdes för att stoppa kapitalets härjningar.

På frågan om han fortfarande var för ett svenskt medlemskap i EMU svarade han att sverige tjänat på att inte vara med och att ett medlemskap endast skulle bli aktuellt efter en ny folkomröstning. En sådan skulle inte utlysas förrän det fanns en stabil majoritet för, dock tidigast 2010.

Posted in EMU, EU-konstitutionen, Politik | 1 Comment »