Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Konkurrens’ Category

Gemensam företagsbestkattning i EU 2008

Posted by fritteuropa on December 22, 2006

EU:s skattekommissionär vill att EU skall ha gemensam företagsbeskattning 2008. Det skriver Financial Times. En harmonisering på detta område skulle hinra länder att konkurrera genom att ha lägre skatter än andra. I dag är Sverige ett av de EU-länder som har lägst företagsbeskattning så en harmonisering skulle sannolikt leda till sämre villkor för svenska företag.

Advertisements

Posted in Ekonomi, Harmonisering, Konkurrens | 2 Comments »

Det tycks bli gemensam energipolitik i EU

Posted by fritteuropa on March 24, 2006

Det tycks bli en gemensam energipolitik i EU – trots att dagens fördrag inte tillåter det och trots att flera länder, däribland Sverige, tidigare sagt nej. Till SVT:s God morgon Sverige i morse sade statsminister Göran Persson att han inte var för en gemensam energipolitik men att man skulle fatta beslut om att en sådan skulle införas om den skulle behövas för att säkra energitillförseln eller uppfylla klimatmålen.

I Dagens Industri uttalar sig finansminister Per Nuder i liknande ordalag och stöder en gemensam politik som sätter upp krav på hur mycket av energianvändningen som skall komma från förnyelsebara bränslen.

Posted in EU-konstitutionen, Harmonisering, Konkurrens | 2 Comments »

Dubbla budskap

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

Centern, som på hemmaplan försöker framstå som ett inte fullt så oförblommerat EU-vänligt parti som exempelvis s, m eller fp, visar andra takter i Bryssel. I Sverige har partiet gått emot kraven på en gemensam energipolitik, i Bryssel säger centerns EU-parlamentariker Lena Ek så här:

“Europa har ett oerhört och ofattbart importberoende, som ställer oss i en mycket bekymmersam situation. Vi behöver se över produktionen och distributionen och reglera marknaden på ett sådant sätt att den fungerar, nämligen så att konsumenträttigheter och överföringskapacitet regleras och de stora energibolagens dominerande ställning ses över.”

Gissar att det inte var meningen att centerväljarna i Östersund och Dals Ed skulle få höra om detta.

Posted in EU-konstitutionen, EU-parlamentet, Harmonisering, Konkurrens | 1 Comment »

Skatteharmonisering betyder högre skatter

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

EU-kommissionen har stämt Sverige inför EG-domstolen på grund av de svenska bestämmelserna om uppskov med reavinstskatten vid försäljning av bostad. I dag har alla som säljer en privatbostad rätt att skjuta på beskattningen förutsatt att man köper en ny bostad. Detta anser EU strider mot den fria rörligheten och därför vill de tvinga Sverige att ta ut skatten direkt – något som sannolikt skulle leda till att skatteuttaget blev större (så länge pengarna investeras i ny bostad tas ju ingen skatt ut i Sverige) liksom att rörligheten på bostadsmarknaden blev än lägre.

Det är många som haft förhoppningar om att en skatteharmonisering skulle leda till lägre skatter i Sverige – som är världsledande när det gäller exempelvis inkomstbeskattning – men detta är ett tydligt exempel på att resultatet av att flytta beslutanderätt på skatteområdet (även om det är indirekt som i detta fall och motiveras med att det handlar om en “inre marknadsfråga”) kan bli högre skatter.

Posted in Ekonomi, Harmonisering, Konkurrens | Leave a Comment »

Konkurrenspolitik = protektionism

Posted by fritteuropa on March 22, 2006

Dick Erixon uppmärksammar en ny utredning om EU:s konkurrenspolitik från den danska tankesmedjan Copenhagen Institute.

”I processen förvandlas de minsta önskemål från verksamheter om skydd från konkurrens till något eftersträvansvärt och ädelt: plötsligt handlar det om danska, franska eller italienska intressen mot främmande intressen. Nationellt sinnade aktörer låter sig således att tro att saken är god – medan frihandeln skadas.”

Att EU:s konkurrenspolitik är kapputt visste vi redan. När jag för ett antal år sedan under mina studier vid Universität zu Köln hade förmånen att ha tidigare chefen för det tyska konkurrensverket C C von Weizäcker som föreläsare i konkurrensrätt sammanfattade han EU:s policy med tumregeln ”Samma pris = kartell, högre pris än konkurrenten = missbruk av dominerande ställning, längre pris än konkurrenten = prisdumping”. Krona du vinner, klave jag förlorar.

Copenhagen institute ger ytterligare en indikation på vad det handlar om. Ekonomisk protektionism förklädd till konkurrenspolitik.

-Erik

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Konkurrens, Politik | Leave a Comment »

EU-kommissionär: “Jag har aldrig hört några argument mot EU-skatt”

Posted by fritteuropa on March 4, 2006

Trots hårt motstånd kommer EU att försöka driva igenom skatteharmonisering och även direkta EU-skatter. I en intervju med Financial Times 3/3 säger EU:s skattekommissionär László Kovács att han lovar komma med ett förslag om EU-skatter till 2009. Sannolikt skulle denna skatt ta formen av mervärdesskatt tillägger han. ”[En EU-skatt] skulle erbjuda en bättre lösning för att finansiera EU eftersom det skulle ta bort fokus från hur mycket de olika medlemsländerna betalar”, säger Kovács. Han avvisar också invändningar från Storbritannien och Irland att EU-skatt och harmonisering skulle leda till att medlemsländerna förlorar suveränitet. ”Det finns inga praktiska invändningar mot detta, i alla fall ha jag aldrig hört några argument emot”, eller att en skatteharmonisering skulle leda till minskad skattekonkurrens ”Harmonisering skulle inte minska konkurrensen, tvärtom, den skulle göra konkurrensen mer transparent”

-Erik

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Harmonisering, Konkurrens | 9 Comments »

Schweizisk kanton sänker skatten – EU klagar

Posted by Sebastian Weil on February 17, 2006

Obwaldens kantonsymbolDen schweiziska kantonen Obwalden har nyligen sänkt sin företagsbeskattning till 6,6 % och hamnar därmed långt under till exempel Irlands nivå på 12,5 %, detta rapporterar den irländska ekonomisiten Finfacts.com. Obwalden har ungefär 32 000 invånare och de främsta näringarna tycks vara jordbruk å ena sidan och högteknologisk industri å andra sidan.

Flera internationella koncerner som t.ex. Proctor & Gamble har redan flyttat sina huvudkontor till Schweiz – och fler lär följa. I Obwalden består industrin främst av nanoteknologi och läkemedelsföretag och man har nu lägre företagsskatter än kantonen Zug som tidigare varit den med lägst företagsbeskattning i landet.

Så långt väl alltså. Men tydligen är inte detta något som ses på med blida ögon inom EU. Nej, detta är nämligen inte snällt mot alla de regioner i EU med högre skatter och flera röster höjs nu om att detta skulle bryta mot handelsavtal mellan Schweiz och EU.

Schweizarna själva verkar dock vara klara med vad de vill:

This month, the Swiss plan to tell the EU to take a hike as countries like Ireland have rejected EU tax harmonisation efforts.

Samma artikel, som beskriver dessa motsättningar i EU tar också upp hur regeringar alltmer försöker komma åt företag som undkommer skatter genom att flytta huvudkontor eller verksamheter utomlands. Tydligen skall Microsoft ha sparat ungefär $ 500 miljoner varje år genom att förlägga vissa verksamheter till Irland. Pengar som självfallet klåfingriga politiker och byråkrater gärna hade velat lägga beslag på.

Artikeln innehåller också ett diagram som går igenom, de 15 största länderna i OECD, och skatternas andel av BNP.

Sebastian Weil

Posted in Ekonomi, Harmonisering, Konkurrens | 4 Comments »