Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Mänskliga rättigheter’ Category

Tyskland vill ha EU lag mot förintelseförnekelse

Posted by fritteuropa on January 16, 2007

I Sverige är det tillåtet att säga att förintelsen inte ägt rum, precis som det är tillåtet att säga att Stalin inte bedrev folkmord i Ukraina eller att de spanska conquistadorerna inte tog livet av oräkneliga indianer i Syd- och Mellanamerika. I länder som Tyskland och Frankrike är dock det förstnämnda förbjudet. Ekot rapporterar att Tyskland skall utnyttja sitt ordförandeskap i EU för att införa gemensam strafflagstiftning i denna fråga (den första fråga där EU harmoniserar strafflagen) och föreslår att man skall kunna få upp till tre års fängelse för att bryta mot denna lag.

Advertisements

Posted in EU-konstitutionen, Harmonisering, Mänskliga rättigheter | 2 Comments »

Europadomstolen upprätthåller nazistiska lagar

Posted by Sebastian Weil on September 29, 2006

Bland det viktigaste för en totalitär ideologi som syftar till att kontrollera människor är att göra dem beroende av staten – obereonde starka individer är svåra att köra över.

Det är därför inte konstigt att allehanda totalitära ideologier därför sett till att avväpna folkgrupper som skall dödas samt avskaffa privat utbildning. När staten har monopol på våld och utbildning är det lättare att döda och hjärntvätta människor.

Nationalsocialisterna i Tyskland såg därför till att 1938 förbjuda utbildning i hemmet. Det hade självfallet varit problematiskt att trumma ut nationalsocialismen ifall det hade funnits konkurrens till den statliga utbildningen.

Tyska staten har fortsatt sin stolta tradition genom att förfölja familjer som valt att utbilda sina barn hemmet. Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har valt att ge bifall till den tyska staten.

Posted in Filosofi, Mänskliga rättigheter | Leave a Comment »