Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Subsidiaritet’ Category

“Vi måste vara med och påverka”

Posted by fritteuropa on March 23, 2006

Svenska regeringen har skickat ett brev till EU-kommissionen för att protestera mot de nya tullar på skor som EU infört. ”Man borde ha tänkt på konsumenterna” säger näringsminister Thomas Östros till Aktuellt. ”Det här handlar om att kortsiktigt hjälpa en industri”. I jämförelse med EU låter sosseministern som en Manchesterliberal.

Tullarna som läggs på skor från Kina och Vietnam förväntas höja priserna på ett par läderskor med cirka 10 procent. Motsatsen till att ”tänka på konsumenterna” med andra ord.

Sveriges medlemskap i EU brukar från regeringshåll motiveras med att vi måste vara med och påverka. Det tycks ske genom att skicka brev när Bryssel redan drivit igenom sin linje.

Advertisements

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Politik, Subsidiaritet | 1 Comment »

EU inför krav på bilbarnstol

Posted by fritteuropa on March 6, 2006

EU har beslutat att införa krav på att barn som åker bil skall sitta i bilbarnstol, rapporterar brittiska the Telegraph. Regeln skall gälla barn upp till 10 år (11 år om de är under 135 centimeter långa). Regeln kan vid förta anblicken tyckas harmlös men den är ett exempel på hur EU utvecklas i farlig riktning.

För det första visar den på hur EU steg för steg tar över bestämmanderätten på område efter område. Accepterar man att EU skall bestämma om bilbarnstolar är steget inte långt till att EU skall besluta om andra trafiksäkerhetsfrågor, som hastigheter, nykterhetsgränser och liknande.

För det andra är regeln dum i sig och hade varit det även om det var Sveriges riksdag som infört den. (Sannolikheten att de gjort det är dock liten, inte ens Morgan Johansson lär ha funderat i de banorna). Regeln innebär att alla som transporterar barn i bilen har att välja på att ta med bilbarnstol eller bryta mot lagen. Skall mormor som då och då hjälper till att hämta efter skolan skaffa bilbarnstol eller skall hennes 10-åriga barnbarn ta med sig bilbarnstolen till skolan? Man kan också se framför sig hur regeln skall genomdrivas. Stoppade bilar med barnen uppradade längs vägkanten och polisen som kontrollerar med måttband att ingen är för kort.

För det tredje signalerar den en motbjudande överlägsenhet från eurokraternas sida. ”Vi tar större ansvar för barnen än vad föräldrarna gör alltså är vi godare och finare” kan man höra från Bryssel. En rundfrågning bland mina bekanta med barn resulterade i att flesta använde barnstol upp till fem-sexårsåldern. Dessa föräldrar är potentiella barnmisshandlare som inte tar ansvar för sina barn menar EU. Skäms. Man får hoppas att Sverige struntar i att införa regeln. Jag har på känn att fransmännen och italienarna inte kommer att tolerera att någon Brysselbyråkrat kommer och skriver dem på näsan om hur de skall ta hand om sina barn. Det borde inte vi heller acceptera.

-Erik

Posted in Byråkrati, Harmonisering, Subsidiaritet | Leave a Comment »

Datalagringsdirektivet godkänt

Posted by evelinalorentzon on February 22, 2006

Justitieminstrar från EU:s medlemsstater har enats om att godkänna det direktiv som gör det obligatoriskt för internetleverantörer och mobiloperatörer att lagra data, för att denna sedan skall kunna användas vid brottsutredning. Förslaget, som innebär att alla medlemsstater måste införa en obligatorisk lagringstid på minst 6-24 månader, har tidigare godkänts av parlamentet och det är nu upp till medlemsstaterna att implementera förslaget inom de närmsta 18 månaderna.
För svensk del innebär det att vi måste ändra den svenska lagen på ett sätt som avfärdas i den inrikespolitiska debatten.

Förutom att direktivet är problematiskt som sådant, då det riskerar att hota medborgares intigritet, är direktivet även ett bra exempel på vad som händer när allt mer makt förs upp på Europa-nivå. Ett direktiv som skulle ha varit svårt att få igenom i riksdagen kan nu komma att implementeras bakvägen. Istället för att ta en obehaglig politisk debatt kan politiker nu ta till EU för få sin vilja igenom, oavsett vad människor på hemmaplan anser.

– Evelina Lorentzon

Posted in Subsidiaritet | 1 Comment »

EU tycks vara väg mot gemensam energipolitik trots löften om motsatsen

Posted by fritteuropa on February 20, 2006

När kristdemokraten Björn von der Esch varnade för att EU var på väg att få en gemensam energipolitik anklagades han bland både av regeringsföreträdare och ledande moderater för att måla fan på väggen.Någon gemensam energipolitik skulle inte EU få. Punkt.
Den gemensamma energipolitiken – som i praktiken handlar om att besluten över energiförsörjning och kontroll över krafttillgångar skall fattas med majoritetsbeslut (ibland kvalificerad majoritet) i Bryssel – möttes med en stutsmentalitet från Regeringen.
Som vi ser det får den inget inflytande över Sveriges nationella energipolitik eller
energiförsörjning över huvud taget”, sade Ewa Beckman, energihandläggare på näringsdepartementet när Dagens Industri frågade (3/12-2004).

Nu är det annat ljus i skällan. ”Varje dag vi skjuter upp [den gemensamma energipolitiken] är ett misstag”, sade energikommissionären Andris Piebalgs i igår.
Enligt SVT:s Rapport (2006-02-19) finns det en stor enighet om frågan i EU. Det verkar som om det tyvärr var Björn von der Esch som fick rätt i denna fråga också.

En gemensam energipolitik skulle få långtgående konsekvenser för vissa medlemsländer. En stor del av EU:s tillgångar av vattenkraft finns i Sverige och nästan all olja inom EU finns i Storbritannien. Det är inte svårt att räkna ut vad som skulle kunna hända om kontrollen över dessa naturtillgångar blev en fråga utan nationellt veto. Till skillnad från Sverige är dock Storbritannien mycket oroad över utvecklingen. Oljebranschen varnade exempelvis i ett gemensamt brev premiärminister Tony Blair för att om EU får kontroll över energitillgångarna så kommer viljan att investera i Nordsjön att minska. Det skulle ske samtidigt som det behövs nytt kapital för att försöka öka livslängden på olje- och gasfälten i Nordsjön. Den brittiska regeringen menar samtidigt att Storbritannien att de skulle förlora över 5 miljarder pund (drygt 70 miljarder kronor) i årliga skatteintäkter från energi på grund detta.

PS Enligt Svenska EU-upplysningen har EU redan en gemensam energipolitik!Se här

-Erik Lakomaa 

Posted in EU-konstitutionen, Politik, Subsidiaritet | Leave a Comment »

Finland förbereder ratificering av död EU-grundlag

Posted by fritteuropa on February 17, 2006

Samlingspartiet, de finska moderaterna, driver på för att Finland skall ratificera EU:s grundlag. Jari Vilén krävde i Stora Utskottet att regeringen skulle” visa prov på ledarskap och genast ge ett förslag om ratificeringen” – naturligtvis utan folkomröstning – det skriver finska Hufvudstadsbladet. Entusiasmen för EU-grundlagen är dock begräsad i det finska parlamentet men regeringen planerar att lägga fram en proposition i frågan under våren. Att de holländska och franska väljarna röstade nej till EU-grundlagen och att den därmed borde ha förpassats till historiens skräpkammare tycks man inte bry sig om. De som anklagar politikerna för att sakna markkontakt får därmed ytterligare vatten på sin kvarn.

Posted in EU-konstitutionen, Subsidiaritet | Leave a Comment »