Fritt Europa

Nyheter, analyser och brandfacklor om EU-systemet och hur vi kan finna nya vägar för ett fritt Europa.

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Reinfeldt: Vi kommer inte att ratificera EU-grundlagen

Posted by fritteuropa on September 27, 2006

”Det finns ju i ärlighetens namn inte någon säker konstitution att förhålla sig till, eftersom den ligger på is i hela EU-systemet”, säger moderatledaren till TT.

Just det faktum att många länder har ratificerat kommer naturligtvis att vara en del av diskussionen men i och med att vi har nej i två länder (Frankrike och Nederländerna) måste det också ha en påverkan på processen…..Innan allt detta är utsorterat så är det svårt att veta hur vi i Sverige ska förhålla oss”, menar Reinfeldt.

Advertisements

Posted in EU-konstitutionen, Uncategorized | Leave a Comment »

Angela Merkel vill ha “ambitiös EU-grundlag”

Posted by fritteuropa on September 27, 2006

Tyskland kommer att under sitt EU-ordförandeskap – som inleds vid årsskiftet – att arbeta för en ”ambitiös” EU-konstitution. Det sade den tyska förbundskanslern Angela Merkel när hon den 22 september talade inför Internationale Bertelsmann Forum i Berlin. I talet uppmanade Merkel EU-länderna att inte “nöja sig med ett svagt fördrag” bara för att kunna bli eniga och hon varnade samtidigt för att plocka delar ur den bordlagda konstitutionen. Länk

Posted in EU-konstitutionen, Uncategorized | Leave a Comment »

Wohlin går till EPP

Posted by fritteuropa on September 27, 2006

Lars Wohlin som valdes in i Europaparlamentet för det EU-kritiska partiet Junilistan som hade “nej till EU-stat” som devis,  går nu något oväntat med i den federalistiska partigruppen EPP som bland annat är för just en EU-stat.

Om Wohlin bytt åsikt hade det varit rimligare att lämna Euorpaparlamentet helt eftersom han saknar mandat från väljarna. Har han å andra sidan tyckt som EPP hela tiden vore det också då rimligt att han lämnade parlamentet eftersom han blivit invald genom att renomesnylta på Junilistans EU-kritiska linje.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Junilistan: Halvera EU-avgiften

Posted by Fritt Europa on August 13, 2006

I samband med kick-offen för Junilistans riksdagskampanj i Stockholm i lördags lanserades kravet på att Sveriges avgift till EU skall halveras (idag är den 27 miljarder om året – mer en vad exempelvis polisen och rättsväsendet kostar). Samtidigt höll moderarerna kick-off i Vaxholm. EU nämndes inte ens.

Posted in Ekonomi, Politik, Uncategorized | 5 Comments »

USA skurk – EU hjälte när Frankrike och Tyskland tar fram gemensam historielärobok

Posted by Fritt Europa on June 26, 2006

När Frankrike och Tyskland samarbetar för att ta fram en lärobok i historia för högstadiet ”Historia: Europa och världen sedan 1945” blir resultatet att EU skildras som hjälte medan USA skildras som skurk, det rapporterar Wall Street Journal (”(Re-)Writing History” Ej på nätet).

I boken som presenterades av franska och tyska regeringstjänstemän vid Första värlskrigsmuseet i Peronne nyligen skriver man bland annat att ”Genom sitt frivilliga samarbete med Syd, sitt stöd för multilateralism och dialog med andra regioner, förefaller EU vara en modell för den internationella arenan”. Även om man nämner att det finns kritiker till EU:s jordbrukspolitik kontrar man detta med att ”EU för många representerar ett alternativ till globaliseringen under amerikansk hegemoni”. Man fortsätter med att kritisera Irakkriget (”unilateralism”) men nämner inte Frankrikes unilaterala ingripande i Elfenbenskusten. Den amerikanska kulturimperialismen år också stort utrymme och USA skildras som ”den huvudsakliga förmånstagaren från frihandeln”.

Den tyske förläggaren Peter Geiss säger dock att hade det inte varit för deras inblandning hade boken varit än mer antiamerikansk. Man kan undra hur det sett ut då? Kanske som i de skolböcker för palestinska skolelever som EU finansierade tidigare.

Posted in Uncategorized | 2 Comments »

Blekinge backar från beslut att utestänga Junilistan

Posted by Fritt Europa on June 21, 2006

Lagom till att skolavslutningarna var färdiga och de röstberättigade eleverna lämnat gymnasiet har Blekingepolitikerna backat från det tidigare – av JO konstaterat grundlagsvidriga – beslutet att stänga ute Junilistan från länets skolor inför valet. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

SCB: Ökat stöd för EU

Posted by Fritt Europa on June 20, 2006

Enligt en ny mätning är 42 procent av svenskarna för EU. Det är den högsta siffran sedan 1996. I jämförelse med folkomröstningsresultatet 1994 är dock siffran låg. 

Enligt samma mätning är 38 procent för EMU medan 49 är emot. 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Liberalaste kandidat till riksdagen – när EU-frågan avgör

Posted by Fritt Europa on June 19, 2006

På tidningen Nyliberalens hemsida kan man rösta på den liberalaste kandiaten till Sveriges Riksdag. Det är Nyliberalens läsare som nominerat kandidater och bland dessa finns både personer med en skeptisk syn på EU liksom de om har en okritiskt positiv syn, bland de sistnämnda återfinns bland andra folkpartisterna Birgitta Ohlsson och Fredrik Malm. På Fritt Europa vill vi istället förelså en röst på någon av dem som har en mer balanserad syn på EU. (i ett läge där de flesta beslut fattas i Bryssel måste ju synen på EU vara den viktigaste valfrågan).

Till de kandidater som är rimliga i EU frågan hör exempelvis Nils Lundgren (jl) samt Karolin Johansson och Karl Sigfrid, båda (m).  

Posted in Uncategorized | 4 Comments »

Insiktsfullt

Posted by Fritt Europa on June 14, 2006

I en debattartikel i Dagens Industri (ej på nätet) skriver EU-kommissionens vice ordförande Günter Verheugen att EU skall ta bort 1400 EU-regler som är skadliga för småföretag. Det är bra. Dock kan man fråga sig varför de infört reglerna om de är skadliga? Dessutom kan man fråga sig om det gör någon skillnad i ett läge där EU inför nya regler snabbare än någon hinner läsa.  

Posted in Byråkrati, Uncategorized | Leave a Comment »

Rekord i idioti

Posted by Fritt Europa on June 14, 2006

EU vill införa tullar för att skydda laxodlarna i EU (en grupp som för övrigt knappt finns) från konkurrens av norsk lax. Tullen kommer att kraftigt fördyra för konsumentera. Som HAX skriver "För varje krona som EU:s laxodlare tjänar på dessa skyddstullar – så läggs en kostnad på bortåt 70 kronor på det pris vi betalar i affärerna."

Man skall komma ihåg att EU är en tullunion (tillskillnad från EFTA som var ett frihandelsområde). Utan tullarna är EU ingenting. Så länge EU finns kommer det finnas tullar. 

Posted in Byråkrati, Ekonomi, Uncategorized | 8 Comments »